Почистващи и предотвратяващи залепване материали

Aкредитирани с ISO 9001 и ISO 14100 стандарти за качество и екология.

GARD Chemicals има статут на одобрен доставчик на големи бутилиращи компании, производители на храни и опаковки

Почистващи и предотвратяващи залепване материали за ТОПЛИ ЛЕПИЛА

EV 60, Hot Melt Cleaner

За външно почистване на направляващите релси, четки за етикети, машинни предпазващи елементи и др.

GREEN HMP, Liquid Hot Melt Purge

Течен препарат за всички съдове на Мелтери и всички захранвани с маркучи системи

GARDEX, Hot Melt Release Agent

Предотвратява залепването на топлите лепила към частите на машините

Намира приложение в бутилиращи компании, консервни фабрики, хранителната индустрия,  производството на мебели и опаковки, подвързване на книги и т.н.

Почистващи и предотвратяващи залепване материали за СТУДЕНИ ЛЕПИЛА

DEV 16, PVA & Emulsion Cleaner

Създаден е за пълно почистване на помпи и техните системи, етикиращи станции, нанасящи валяци и др.

GARDOL, Cold Glue Release Agent

Предотвратява залепването на студените лепила към машините

и техните компоненти.

Намира приложение в бутилиращи компании, консервни фабрики, хранителната индустрия,  производството на мебели и опаковки, производство на книги и т.н.

FOR MORE INFORMATION

Contact our consultant for details and preparation of an individual offer.

Изпратете запитване на: n.danchev@bis-eng.com