Захранващи системи

Бутални помпи серия LA

Бутални помпи LA 300

 • За монтиране на  20- (5-gal), 30- и 200-литрови(55-gal) съдове използвайки 7:1 въздух-към-флуид съотношение за прецизно нанасяне на лепило.  
 • Монтаж на стена, капак или количка и независимо ориентиране на филтърните части.  
 • Поддържа постоянно количество лепило на изхода – до 120 литра/час (31.7 gal/hour).
 • Използва стандартни и износоустойчиви части за работа с широка гама лепила
 • Корозионна устойчивост чрез използване на инженерни пластмаси и неръждаеми части.

Бутални помпи LA 310

 • За монтиранпе на  20- (5-gal), 30- и 200-литрови(55-gal) съдове използвайки 5:1 въздух-към-флуид съотношение и максимум 18 bar когато е монтирана с автоматичен регулатор на налягане LA 382.  
 • Поддържа стабилен дебит до 48 литра/час (12.6 gal/hour) дори при промяна на скоростта на машината.
 • Гъвкавост при монтаж на стена, количка или конзола.

Диафрагмена помпа LA 320

 • Индивидуален монтаж или монтаж на количка.
 • Използва се при продължително нанасяне с ниско налягане на лепила с дебит до 50 литра/мин (13.3 gal/min) или 100 литра/мин (26.6 gal/min).
 • Осигурява надежден трансфер на лепило с ниско налягане при съотношение 1:1 въздух-към-флуид.
 • Предпазена от корозия посредством неметалната си вътрешност и използваните инженерни полиамидни пластмаси.

Съдове под налягане серия LA

Съдовете под налягане са с различен капацитет и служат за широка гама приложения на студени лепила.

 • Защитени са от корозия с неръждаеми щуцери и обвивки на резервоарите
 • Бързо зареждане и почистване посредством големия централен отвор.
 • Филтри за пречистване на лепилото.
 • Предпазва оператора чрез предпазни клапани и обезопасителни ключалки.
 • Опция – нивомер.

Съд LA 105 

 • Обем 3,8 литра. Използва се за лабораторни тестове и скъпи лепила.

Съд LA 120

 • Обем 19 литра. За стандартно нанасяне на лепила.

Съд LA 140

 • Обем 38 литра. За нанасяне на голям обем лепило.  

Съд LB 120

 • Обем 15 литра. За стандартно нанасяне на лепила.

Съд LB 140 Container

 • Обем 380 литра. За нанасяне на голям обем лепило.

Регулатори на налягане серия LA 380

Регулаторите намаляват падовете на налягане по време на спиране на линията за да се осигури постоянен поток на студеното лепило и да се подобри качеството на следата.

 • Регулаторите са бързи и осигуряват постоянен контрол на потока дори при бързи промени на скоростта на линията.
 • Поддържа прецизно постоянна големина на точката при промяна в скоростта.
 • Намаляват се колебанията в потока на лепилото, като се монтират регулаторите върху пистолета.
 • Дълъг експлоатационен живот дори и при агресивни лепила.