Нашия сервизен пакет е достъпен във няколко форми. Консултации по телефона Нашите Сервизни специалисти са на разположение да посетят вашата фабрика и да се погрижат за проблеми те или подръжката на Вашето оборудване. Online. Описания на нашите продукти можете да намерите на нашите уеб-адреси

Поддръжка на оборудване

Сервиз

Обучения и семинари.

Тестове и демостарации за клиенти в фабриката в Еркрат, Германия Възможност за сключване на договор за сервизно обслужване.

Европейска дистрибуторска мрежа. 96 % директна доставка от централния склад

Без oскъпяване за доставка

За повече информация можете да се свържете с нашия специалист:
Желязко Петров,
моб. тел. +359 (0) 887 315 145
zh.petrov@bis-eng.com