Системи за контрол и управление

LogiComm® Интегрирана система за контрол на следата и проверка

Модулните системи за контрол на следата и проверка осигуряват блоков подход за интегриране на контрол на следата и проверка там където е необходимо. Системата контролира и проверява нанасянето и количеството на топли и студени лепила дори при къси и сложни следи.

 • Използва се при приложения със скорост 1200 м/мин (3937 fpm) с точност на следата до ±0.25 mm (0.01 in.).
 • Осигурява надграждане с инсталация на модул за контрол на следата или модул за проверка отделно с възможност за лесно интегриране на други функции при необходимост.
 • Лесна пренастройка с виртуална неограничена памет.
 • Осигурява качество на продукта като инспектира количеството и мястото на лепилото, бар-кодове, размазано лепило и други. Related Solutions

LA 404-2 Система за контрол на следата

Многофункционален контрол на следата осигурява много канални възможности и избор на видовете следи за да се обхване широка гама на приложения – пакетиране, производство на транспортни опаковки, пликове, чанти и други.  

 • Бърза пренастройка с памет за  100 програми.
 • Поддържа еднакво количество лепило при промяна на скоростта на линията
 • Използва се при линии със скорост до 600 м/мин (1,969 fpm) с точност на следата ±1 милиметър.
 • Контролира до 4 канала и 4 сигнала на канал за нанасяне на точка, случайна точка, продълговата линия и др.
 • Програмируем драйвер за пистолети за контрол на 8 електрически или 24 пневматични пистолета.

Spectra 30

Spectra 30 Pattern Control – four-channel pattern control, available in time- or distance-based versions

 • Minimize operator training with the visual, graphic Optix™ touch-screen interface.

 • Maximize production up-time with detailed diagnostics and on-screen troubleshooting, as well as 50-recipe memory storage for quick product changeovers.

 • Prevent unauthorized operator changes and protect system settings with password protection and simple system backup through front-mount USB port.

 • Simplify installation and setup with flexible mounting options and automatic setup wizard.

Concert

Basic Concert temperature controllers regulate up to three heating channels for each melter. Expanded Concert temperature controllers can regulate up to five heating channels per melter.

 • Reduce adhesive degradation and char with standby mode.

 • Simplify set-up and operation with intuitive Optix™ touch screen user interface.

 • Set upper and lower temperature limits for each channel.

 • Optimize production capacity and material use.

Accubar™ Bar Code Verifier

Reliable bar code verifier monitors and validates symbol accuracy in packagingconverting and product assembly operations.

 • Scan and verify bar codes at line speeds up to 425 meters per minute (1,400 fpm).

 • Eliminate complicated setup using preprogrammed decoding formats for black and/or fine lines; truncated codes; and ladder or picket-fence scanning.

 • Protect product quality with faulty code detection that triggers an alarm, machine stop, ejector or marker.

 • Increase productivity through automatic tracking and ejection when combined with a Nordson LogiComm® verification system.

Optistroke™ Needle Stroke Detection System

Системата OptiStroke намалява на брака на продуктите и осигурява качество на нанасяне на топло лепило посредством наблюдение на действието на клапаните за управление. Идеална е за приложения при които количеството на брака на продукта е изключително важно. Системата е съвместима с Nordson Universal™ модули, Speed-Coat™ модули и EP 10 модули.

 • Наблюдава наличието топло лепило и точното нанасяне на следата като използва контрол на процеса в реално време.
 • Предотвратява производството на дефектен продукт с автоматична аларма към оператора или към автоматичните стоп бутони на машината при дефект в движението на иглата на модула.
 • Улавя потенциална повреда в клапана преди това да окаже влияние върху продукта.
 • Използва се с множество конфигурации чрез master/slave контрол за 12 канала.