Ръчната система за прахово боядисване Encore® LT е конструирана за ежедневна интензивна употреба. Обединявайки всички необходими характеристики на достъпна цена, системата Encore LT е издръжлива, лесна за експлоатация и поддръжка, предлага превъзходна ефективност при нанасяне на прахова боя за постигане на завършени продукти с най-високо качество.

  Ръчната система за прахово боядисване Encore LT е с най-добра комбинация тегло/баланс на пазара – по-малко от 497 гр. Eргономичен дизайн улеснява работата на оператора при продължително използване. Системата включва PowerPurge* режим – характеристика разработена първоначално от Nordson, за която в момента настояват всички оператори. Освен това дизайнът на пистолета улеснява достъпа до кухините в детайлите, подобрява маневреността около и между плътно разположени детайли.

 Характеристиките на пистолета на Encore LT включват:

• Доказани експлоатационни качества – помага на операторите да постигнат най-ефикасно и равномерно покритие на детайлите и най-високо качество на завършения продукт

• Каскада 100 000 волта – създава максимална ефикасност при нанасянето слоя прахова боя

• Устойчива конструкция на ръкохватката, спусъка и кабела – издържат на постоянното движение на пистолета, свързано с боядисването на ръка и осигурява лесно обслужване при необходимост

• Допълнителен спусък PowerPurge – почистване изцяло на улея за прахова боя от основата на ръкохватката през дюзата, като по този начин предпазва от вътрешно натрупване на боя и осигурява оптимално разпръскване за широка гама прахови материали – Спусък PowerPurge
Компактната високоефективна помпа на Encore е конструирана за отлична работа. Използвайки по-малко въздух, помпата осигурява по прецизно покритие, което неизменно осигурява по-високо качество при първото нанасяне.

• По-плътно прахово покритие с по-малко въздушно налягане – за по-добра работа и икономия на електроенергия

• По-ниска скорост на потока прахова боя – за по-прецизно нанасяне и по-малко износване на консумативите

• По-малко компоненти на помпата– за по-ниски експлоатационни разходи

• Разглобяване на четвърт оборот – за бързо, рутинно почистване и преглед на гърлото на помпата
 
   Новият изцяло дигитален контролер на Encore LT е много лесен за употреба, като предлага пълна възможност за контрол и ефективност при прахово боядисване надетайлите. Опростения дизайн и ярко сини LED дисплей, улеснява регулирането и проследяването на всички електростатични и пневматични настройки. Encore LT се характеризира с неповторима гъвкавост при избора на електростатични, пневматични и цялостни системни работни режими:
• Патентована от Nordson технология Select Charge® – Избор на зареждане – Избор на предварително програмирани режими за прахово боядисване със програмирани електростатични параметри за покритие на дълбоки кухини, повторно нанасяне и нанасяне със на метализирани прахови покрития
• Контролна функция AFC (автоматично регулиране на електрозахранването) – автоматично контролира оптималното електростатично напрежение при зареждане, въз основа на разстоянието между пистолетаи детайла.
• Електростатичен контрол според нуждите на потребителя – тотална гъвкавост при независима настройка на режими kV или AFC
• Автоматично регулиращ се контрол на въздуха – осигурява прецизен, постоянен изходен поток на праховата боя, независимо от колебанията във въздушното налягане в производственото помещение
• Дигитален контрол на въздушното налягане – независим контрол на количеството и скоростта на праховата боя за повтаряемост при боядисване