Автоматични пневматични пистолети

LV 227

Този пневматичен пистолет комбинира игла с нулев обем и бързо въздух отваря/въздух затваря действие за високо вискозни студени лепила използвани при приложения с високо налягане, като опаковане на напитки и запечатване на опаковки.Намалява оливането на лепилото на върха на пистолета посредством иглата с нулев обем.
Контролира се изхода на лепилото посредством вградения винт за регулиране на иглата.
Предотвратява засъхването на лепилото на върха на дюзата при продължителен престой посредством капачка за дюзата.
Голям избор на дюзи – от 0.3 до 1.5 мм (0.012 to 0.059 in.).

LS 373

Пневматичния спрей пистолет нанася прецизно настроени следи чрез спрейване на широка гама при приложения в пакетирането, производството на транспортни опаковки и сглобяването на възли. Нанася следа чрез пръскане с широчина до 55 мм (2.17 in.) чрез прецизен двоен контрол на въздуха
Постига точен контрол на количеството лепило с използване на вградения винтове за настройка на иглата – входящо и изходящо налягане на въздуха
Лесен за инсталация поради тънкия дизайн на тялото Предотвратява засъхването на лепилото на върха на дюзата

LA 725

These pneumatic bead and slot applicators provide contact or non-contact liquid adhesive dispensing in a variety of cold glue operations including corrugated, bag & sack and packaging applications. Whether continuous or intermittent production, the fast cycle times provide sharp, clean cutoff, particularly beneficial for dotting and stitching patterns. The repeatable, uniform dispensing helps optimize adhesive use while improving product quality.Extend operating life 2 to 3 times longer due to patented, frictionless hydraulic seal technology.

Achieve fast cycle times with advanced, high-speed solenoid technology.

Realize faster maintenance and product changeovers from quick-change components.

Reduce downtime and maintenance with robust design and construction.

Dispense uniform, reliable patterns using snuff-back technology.