Почистващи и дезинфекциращи препарати за хранително-вкусовата примишленост

Секторът за производство на хранителни продукти обхваща различни отрасли на хранително-вкусовата промишленост – от първична обработка на хранителни продукти до по-сложни, изискващи по-голямо внимание процеси на производство на готови и полуготови храни. 

Разработването на продукт е бърза, често краткотрайна дейност, която налага въвеждането на нови и сложни процеси. Нови продуктови линии, по-бързи и по-гъвкави методи на производство, ефективна верига за доставки и изискванията на законодателството, пред които са изправени производителите, изискват процедури, с които да се гарантира качеството. Всички тези дейности и процеси крият рискове и изправят производителите пред трудности, тъй като изискват строги стандарти за безопасност и регламентирани процедури. Всички производители и преработватели на хранителни продукти са длъжни да произвеждат здравословна храна, с необходимото качество и безопасна за консумация. Доброто управление и контрол на всеки етап е от съществено значение да се гарантира, че всички фактори, допринасящи за безопасност на храните, действат последователно и ефективно.

Комбинацията от тези фактори изисква хигиенен партньор, който да осигури последователност от действия, ценности, методи, принципи, очаквания и резултати – признат и надежден партньор като Еколаб. Ние приемаме тази отговорност и постоянно разработваме програми и услуги, които предлагаме в съответствие с изискванията за безопасност на храните без значение къде по света се намират производствените съоръжения. От момента, в който служителя влезе в производственото помещения през хигиенния шлюз, ние:

Улесняваме спазването на вътрешните и законовите стандарти за качество и безопасност

Гарантираме процедури за осигуряване на лична хигиена и хигиенни условия на труд

Предоставяме инструменти за управление, които контролират всички хигиенни дейности

Предоставяме иновации, които отговарят на непрекъснато променящите се изисквания.

Области на приложение

Почистване на външни повърхности (COP)

Голяма част от оборудването за производство на хранителни продукти е стационарно монтирано в затворени помещения.

Смазване на транспортни системи

Качеството и свойствата на смазването са основни фактори, определящи успешната или неуспешна работа на една линия.

CIP Системи

Има оборудване, което може да почиства само на място - не може да го разглобите, но процесът изисква редовно почистване и дезинфекция.

Измиване на бутилки

Еколаб разработва решения за оптимизиране на оперативните разходи като разходи за вода и електроенергия.

Почистване на хранителни продукти

Патентованите процедури на Еколаб за почистване на хранителни продукти в хранително-вкусовата промишленост са ефективни решения за минимизиране на риска от микробно замърсяване при обработка на храни.

Почистване на пълначни модули

Съвременният пазар на напитки е ориентиран изцяло към клиента и търговската марка и изисква постоянно високо качество и неизменен вкус.

Почистване на доилно и фермерско оборудване

Ежедневното почистване и дезинфекция на доилното оборудване е от първостепенно значение за доброто качество на млякото.

FOR MORE INFORMATION

Contact our consultant for details and preparation of an individual offer.

Изпратете запитване на:  d.kolev@bis-eng.com