Bis Engeniering

Home

Nordson Corporation


Nordson Corporation
Nordson Corporation е един от световните водещи производители на системи за нанасяне на лепила, бои и уплътнения, използващи се както за изработка на продукти с потрбителски цели, така и за индустриални.